Xamsatul-mutahayyirin

Alisher Navoiy
0 UZS dan
Janr: She'rlar
 • ISBN:
 • Chop etilgan yili: 2021
 • Nashr soni:
 • Yosh chegarasi:
 • Nashriyot: Al-ilm.uz
 • Tili: uz
 • Saxifalar soni: bet
 • Kitob turi:

Bani odam ashrof va havossi xilvatlarida, xususan, va ahli olam soyir avomi anjumanlarida, umuman, tasavvur va anoniyat umuriniig xudroyi va ujbu nafsoniyat olamining dashtpaymoyi Alisher al mutaxallis bin-Navoiy (g‘affara zunubahu, sattara ubba-hu) andoq arz qilur va bu nav’ sharhg‘a yetkururkim, Oliy hazrati valoyat manqibati koshifi asrori rabboniy va olimi rumuz va asrori samadoniy al-ulamo varsah al-anbiyo qismat koxida ilmi o‘n olamcha erkanlardin iztiror ortuqroq taraka olg‘on va ulamo ummatiga k-anbiyoyi isroil komida yuz yigirma to‘rt ming harif arosida o‘zini tariqat elining muqtado va imomi, sharif xaylining mujtahid va shayx ul-islomi, ya’ni Nur ul-haq vad-din, kahf ul-islom va muslimiyna shayxuno va Mavlono Abdurahmon ul-Jomiy (quddisa ollohu sirrahu va navvara ollohu marqadahu)

  • Izohlar yo'q
 • Chapter 0
  • Sub chapter of 0
 • Chapter 1
  • Sub chapter of 1
 • Chapter 2
  • Sub chapter of 2
 • Chapter 3
  • Sub chapter of 3
 • Chapter 4
  • Sub chapter of 4
 • Chapter 5
  • Sub chapter of 5

Bunisiga nima deysiz?