Turkiston qayg'usi

Alixonto'ra Sog'uniy
0 UZS dan
Janr: Roman
 • ISBN:
 • Chop etilgan yili: 2021
 • Nashr soni:
 • Yosh chegarasi:
 • Nashriyot: Al-ilm.uz
 • Tili: uz
 • Saxifalar soni: bet
 • Kitob turi:

Ushbu kitob ulug‘ bobokalonlarimizdan bo‘lgan alloma Alixonto‘ra Sog‘uniy qalamlariga mansub nodir bir asardir. Muallif «Turkiston qayg‘usi» (1966—1973) nomli bu asarida xalqimiz qanday kilib bosqinchilarga qaram bo‘lib qolgani va dinni, Vatanni, millatni asrash kerakligi, mustaqillikni qo‘lga kiritish uchun nimalar qilmoq zarur ekanligi to‘g‘risida o‘sha mustabid sovet tuzumi davrida yetuk siyosiy arbob sifatida chuqur siyosiy-ijtimoiy mantiq asosida mukammal bayon etadi.

  • Izohlar yo'q
 • Chapter 0
  • Sub chapter of 0
 • Chapter 1
  • Sub chapter of 1
 • Chapter 2
  • Sub chapter of 2
 • Chapter 3
  • Sub chapter of 3
 • Chapter 4
  • Sub chapter of 4
 • Chapter 5
  • Sub chapter of 5

Bunisiga nima deysiz?